כיצד גוף כה חכם, לא מצליח להתגבר על חסימות ומגיע עד לכדי מחלות?
האדם נולד עם חוסר איזון מובנה, אשר מטרתו לגרום לנו כבני אדם להעדיף תחום אחד על פני משנהו.
במידה והיינו נולדים מושלמים, לא היו לנו שאיפות, כי הכל כבר היה קיים בנו.
משיכה זו באה לענות על צורך עמוק, הטבוע בתת-ההכרה שלנו ומאותו מקום ממש, באות גם המחלות. כאשר אדם אינו קשוב לרצונות הלב שלו, אם מתוך פחד מכישלון, לחץ חברתי או חוסר אמונה עצמית, הגוף יגיב במחלה.
מחלה נועדה לאותת לנו כי הדרך בה אנו הולכים אינה נכונה. אם נמשיך להתנהג כמו שהתנהגנו, נמשיך "לחטוף" מה ש"חטפנו".
מחלה נועדה לגרום לנו להשתנות, לקדם אותנו בחיים.
ברגע שנבין את המקום ממנו הגיעה המחלה, נדע כיצד לתקנה.