אם הרפואה הסינית כל כך מוצלחת, איך זה שלא כל העולם נוהר לטיפול בשיטה?
אנו חיים בעולם המונע בידי תאגידים וחברות אינטרסנטיות, המשפיעות על דעתנו על ידי שטיפת מח בלתי פוסקת.
חברות התרופות, בתי המרקחת, בתי החולים - כל אלה מעסיקים מליוני אנשים בכל העולם, שולטים בהון הציבורי ועל פיהם יישק דבר. חברות אלה מזמינות מחקרים, מוציאות תרופות שהאפקטיביות שלהן נמדדת לטווח קצר, אך פוגעות בגופנו בטווח הארוך.
מניעים כלכליים אלה מונעים מאיתנו לראות את התמונה הגדולה: תחזוקה וטיפול שוטף הכרחיים לגופנו, על מנת שלא נזדקק לאותן תרופות.