מדוע קיים פער כל כך משמעותי בין מחירי הטיפולים בקופות החולים, לאלה הפרטיים?
פער זה נוצר נוכח השתתפות הביטוח המשלים של קופות החולים ב - 50% מעלות הטיפול, למשך 16 טיפולים בשנה.
קופות החולים נותנות שרות למאות מטופלים מדי יום ויתרונן הגדול הוא בזמינות של טיפולים אלה לאוכלוסיה רחבה, אשר לא הייתה זוכה להחשף לסוג זה של ריפוי.
חסרונן הגדול הוא ביחס האישי הנפגע כתוצאה מהעומס הנוצר על המטפל.
אחד מעמודי התווך, עליהם נשענת הרפואה הסינית, הוא הטיפול באדם ולא בסימפטום.
בכמות גדולה של אנשים, האדם הולך לאיבוד.
ההשפעה של טיפול משלים טוב, היא כמו זו של טיפול פסיכולוגי מוצלח, בו מבין האדם את הגורמים למצבו ומקבל כלים לשפר את עצמו. שיפור זה ישפיע על קשת רחבה של בעיות, המעכבות את האדם בחיים.
כיום ניתן להכניס סעיף בביטוח החיים, המזכה בהנחה דומה ואף גבוהה יותר בטיפולים הפרטיים.